Tentjesfeesten 2022

Tentjesfeesten 2022

Beste dorpsgenoten van Almkerk,

De afgelopen 2 jaar zullen we niet snel vergeten. Corona beheerste ons leven en voor iedereen heeft deze pandemie een enorme impact gehad op het dagelijks functioneren; tijdens werk, studie, vrije tijd, sport, ontspanning en alle andere activiteiten die we vroeger heel normaal vonden. Gelukkig zien we licht aan het einde van de tunnel en hebben we, als bestuur en in overleg met de buurten, besloten om de organisatie voor het uitgestelde Tentjesfeest weer op te pakken.

Kortom: Tentjesfeest Almkerk 2022 gaat eindelijk van start.

Uiteraard zijn er nog onzekerheden en is alles wat we organiseren nog onder voorbehoud. We hopen dat het einde van de pandemie nu toch echt in zicht is. Samen met de buurten hebben we gekeken wat er in de resterende korte tijd nog mogelijk is in de voorbereiding naar het Tentjesfeest. Gezamenlijk hebben we besloten om de buurtcompetitie met de verlichting en versiering, de quiz, de buurtopdracht en de playback er in te houden en de buurtpresentatie ’s uit het programma te schrappen, dit om meer tijd te hebben om de andere activiteiten te kunnen voorbereiden.

We zien al buurten die direct weer gestart zijn met de voorbereiding en weer het klussen hebben opgepakt. Ook zien we al flyers langskomen van buurten die hun buurtgenoten aan het mobiliseren zijn.

Laten we hopen dat corona een gepasseerd station is en dat we een mooi, gezellig en fantastische feestweek tegemoet kunnen zien. Per slot van rekening staan we met alle activiteiten die we als Oranjevereniging Almkerk organiseren  voor saamhorigheid, feestvieren met het hele dorp, verbinding zoeken en maken, mensen ontmoeten en dit alles met respect voor ons Koningshuis.

Succes met de voorbereidingen en laten we er, met alle inwoners van ons mooie dorp Almkerk, een mooi feest van maken.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens het Tentjesfeest van donderdag 21 april t/m zaterdag 30 april 2022.

Kijk verder op onze website voor het programma (onder voorbehoud) tijdens de feestweek.

Namens het bestuur Oranjevereniging Almkerk

Jan Schoester (voorzitter)